Voorwaarden voor uitvoering van automatische trading systemen

Alle instrumenten

Start van trading systemen: Het is noodzakelijk om alle openstaande posities en lopende orders op het instrument te sluiten, voordat het trading systeem wordt gestart. De eerste positie kan ten vroegste worden geopend bij het openen van de eerste bar na de start van het systeem. Er kan slechts één automatisch trading systeem op een bepaald instrument draaien. Neem contact op met uw accountmanager als u meerdere trading systemen tegelijkertijd op hetzelfde instrument wilt laten draaien.

Maximale positie grootte instelling: De "Max positie" instelling, die kan worden ingesteld in het ProOrder-venster voordat een systeem wordt gestart, heeft voorrang op de aantallen die in de code worden gekocht of verkocht. Als uw code bijvoorbeeld een instructie heeft om 3 lots te kopen, maar u beperkt de Max Positie grootte tot 1, wordt deze 3 lots kooporder genegeerd. Evenzo, als uw code een instructie heeft om 1 lot te kopen en vervolgens 3 lots te verkopen, wordt deze verkooporder van 3 lots genegeerd en blijft u in de long 1-positie. U moet altijd de maximale positiegrootte controleren voordat u een code uitvoert.

Tijdzones & handelsuren: De tijdzone waarmee ProOrder rekening houdt, is de standaard tijdzone van het instrument. Als u de instelling "Gebruik intradagkoersen om dag candles te bouwen" activeert, zal ProOrder geen rekening houden met deze instelling. Als u verkorte aangepaste handelsuren definieert voor een instrument:

 • Er wordt rekening gehouden met aangepaste handelsuren. Zodra een trading systeem is toegevoegd aan ProOrder, kunt u de aangepaste handelsuren bekijken in het venster "Details trading systeem", dat toegankelijk is door te klikken op de "Versie" van de code in het ProOrder AutoTrading venster. Indicatoren die in het systeem worden gebruikt, worden alleen berekend op basis van gegevens tijdens de aangepaste handelsuren.
 • Market orders en orders geplaatst met een "AT" <price> LIMIT en "AT <price> STOP" instructies worden alleen uitgevoerd tijdens de aangepaste handelsuren. Als een dergelijke order op de laatste bar van de aangepaste handelsuren wordt geplaatst, wordt deze uitgevoerd of geplaatst bij de opening van de eerste bar van de aangepaste handelsuren op de volgende handelsdag.
 • Orders geplaatst met "SET TARGET" en "SET STOP" in de code kunnen nog steeds worden uitgevoerd buiten de aangepaste handelsuren als de markt open is.
 • Het is mogelijk om posities na de "aangepaste close" van de markt te voorkomen met behulp van de instructies "FlatBefore" en "FlatAfter" (zie de programmeerhandleiding voor meer informatie).
 • De handelsuren die zijn ingesteld op het moment dat het systeem wordt toegevoegd aan ProOrder, kunnen niet worden gewijzigd terwijl het systeem actief is. Als u nieuwe aangepaste handelsuren op een markt wilt gebruiken, moet u een nieuw systeem toevoegen aan een instrument van deze markt, nadat u de nieuwe handelsuren hebt toegepast.
 • Het trading systeem kan buiten de aangepaste handelsuren stoppen. In dit geval kunnen lopende orders worden geannuleerd en kunnen posities buiten de aangepaste handelsuren worden gesloten.

"Time" functie: als u de "time"-functie gebruikt in de code van uw trading systeem, wordt deze toegepast op de standaardtijdzone van de markt (en niet op uw lokale tijdzone).

Weekend data: er wordt rekening gehouden met weekend data voor markten die geopend zijn tijdens het weekend, zelfs als de overeenkomstige weergave-instelling niet is aangevinkt in uw platforminstellingen.

Gesloten markten: Als uw trading systeem een order probeert te plaatsen wanneer de markt gesloten is, wordt de order geplaatst wanneer de markt opengaat.

Intradag koersen voor dagcandle: ProOrder negeert altijd de instelling "Gebruik intraday koersen om non-intradag candles te bouwen".

Onvoldoende kapitaal: al uw trading systemen delen hetzelfde kapitaal, dat van uw account. Elke positie die door een systeem wordt geopend, heeft invloed op de algemene blootstelling van uw account en bijgevolg op de margin beschikbaarheid om een nieuwe positie te openen door al uw strategieën.

Gestopte trading systemen: Standaard wordt een trading systeem gestopt, ongeacht de oorzaak:

 • als sommige via dit systeem geplaatste orders nog steeds lopend zijn. Ze worden direct geannuleerd of zo snel mogelijk indien de verbinding met de broker tijdelijk is onderbroken,
 • als een positie nog steeds open is op het betreffende instrument. ProOrder zal deze positie met een bestensorder direct sluiten of zo snel mogelijk indien de verbinding met de broker tijdelijk is onderbroken.

Automatisch stoppen van trading systemen vanwege het verlopen ervan: Alle lopende trading systemen hebben een eigen geldigheidsdatum. Als u niet op de 'Verlengen' knop klikt voordat deze datum verstrijkt, zal ProOrder automatisch het systeem stoppen. U kunt de geldigheidsdatum bekijken in het ProOrder-venster (getoond in de tijdzone van uw computer) en de geldigheid van uw trading systeem verlengen via de knop "Verlengen" onderaan het ProOrder-venster zolang het trading systeem actief is. De tijdsduur van elke verlenging kan worden ingesteld in het "Automatisch traden" via Setup, Trading.

Automatische stop van een trading system vanwege het aantal geplaatste orders: ProOrder kan elk trading systeem stopzetten zodra de som van lopende orders en het aantal uitgevoerde orders sinds de opening van de markt (0:00) GMT voor de forexmarkt) van dit systeem groter is dan de hoeveelheid orders die is ingesteld in de "Automatisch trading" instellingen van het venster "Setup, Trading". Lopende orders omvatten orders die worden verwerkt maar nog niet uitgevoerd, afgewezen of geannuleerd zijn.
Elke instructie "SET STOP", "SET TRAILING STOP" of "SET TARGET" telt bijvoorbeeld als één order zolang deze niet geplaatst, geannuleerd, afgewezen of uitgevoerd is.
Bovendien tellen 3 verschillende limietorders of 3 verschillende stoporders die niet geannuleerd, afgewezen of uitgevoerd zijn als 3 lopende orders. Dit is waar als de 3 orders op hetzelfde prijsniveau of op verschillende prijsniveaus liggen.
Als u bijvoorbeeld maximaal aantal van 7 orders ingesteld hebt en sinds de markt open is, er al 5 orders uitgevoerd zijn door een bepaald trading systeem en dit systeem heeft een open positie en 2 lopende orders (een "SET TARGET" en een "SET STOP") en het systeem moet een extra order naar de markt sturen: deze 8e order wordt niet verzonden (5+2+1 bereikt de maximaal ingestelde niveau), zal dit handelssysteem worden gestopt, waarbij eerst de openstaande orders worden geannuleerd en vervolgens de positie wordt gesloten.

Automatisch stoppen van een trading systeem vanwege een verworpen order: ProOrder kan een handelssysteem stopzetten als er te veel orders van dit handelssysteem worden afgewezen

Automatisch stoppen van trading systemen vanwege een tekort aan beschikbare middelen of margin Als een order wordt afgewezen vanwege onvoldoende saldo of onvoldoende margin om de order te kunnen plaatsen, wordt het handelssysteem stopgezet dat probeerde deze order te plaatsen.

Orders geplaatst buiten het platform: als u een order plaatst van buiten het platform (bijv. externe websites, TWS...) op een instrument waarop u een trading systeem heeft of als u een positie wijzigt geopend door een trading systeem, zal ProOrder dat systeem stoppen, maar het zal niet uw orders geplaatst door dit systeem of uw positie wijzigen. Dit wordt een handmatige positie die uitsluitend door uzelf wordt beheerd.

Positie liquidatie door de broker: als de uitvoerende broker uw gehele of gedeeltelijke positie sluit op een instrument waarop u een trading systeem heeft lopen, zal ProOrder dit systeem stoppen, maar het zal niet uw orders geplaatst door dit systeem of uw positie wijzigen. Dit wordt een handmatige positie die uitsluitend door uzelf wordt beheerd.

Notificatie als een trading systeem is gestopt: Als een trading systeem automatisch is gestopt, ongeacht de oorzaak, zal ProRealTime zo snel mogelijk de klant een electronische notificatie verstrekken in het platform of per e-mail en aangeven dat het trading systeem is gestopt.

ProRealTime's Beperking van Aansprakelijkheid : ProRealTime is alleen verantwoordelijk voor het onderhouden van uw trading systemen totdat deze verlopen. Daarom is ProRealTime niet aansprakelijk voor enige kosten, uitgaven, verliezen of gederfde winst die het gevolg zijn van het automatisch uitschakelen van een automatisch trading systeem (en daaruit voortvloeiende orderplaatsingen en/of annuleringen) om welke reden dan ook, zodra ProRealTime de klant heeft geïnformeerd door middel van een elektronische melding op het platform of per e-mail dat het automatische trading systeem is gestopt.

Alleen futures

Futures Expiratie: Elk trading systeem dat draait op een futurecontract dat expireert:

 • zal zijn orders en posities laten sluiten door de broker
 • zal worden gestopt en moet opnieuw gestart worden op een contract met een andere expiratiedatum

No Globex Futures: Als u een trading systeem probeert uit te voeren op een no-Globex future, is het volgende van toepassing :

 • Als u geen aangepaste handelsuren hebt ingesteld voor deze markt voordat u uw systeem hebt gestart, zal het worden uitgevoerd op het standaard future contract met de handelsuren conform de no-Globex handelsuren.
 • Als u aangepaste handelsuren voor deze markt heeft ingeteld voordat u het systeem startte, houden de handelsuren rekening met de starttijd van het No-Globex instrument of de starttijd die u hebt gedefinieerd (afhankelijk van wat later is) en de eindtijd van het no-Globex-instrument of de aangepaste eindtijd die u hebt gedefinieerd (afhankelijk van welke eerder is).
 • Indicatoren die in het systeem worden gebruikt, worden alleen berekend op basis van data tijdens de handelsuren van het systeem.
 • Orders geplaatst met "AT MARKET", "AT <price> LIMIT" en "AT <price> STOP" instructies in de code worden alleen uitgevoerd tijdens de aangepaste handelsuren.
 • Orders geplaatst met "SET TARGET" en "SET STOP" instructies in de code kunnen nog steeds worden uitgevoerd buiten de aangepaste handelsuren als de markt open is.
 • De handelsuren die zijn ingesteld bij het opstarten van het systeem kunnen niet worden gewijzigd terwijl het systeem draait. Als u de handelsuren wilt wijzigen waarmee het systeem rekening houdt, moet u eerst het systeem stoppen, vervolgens de handelsuren van het instrument wijzigen en het vervolgens opnieuw naar ProOrder sturen voordat u het start.
 • Aangezien orders van een automatisch trading systeem op een No-Globex futurecontract worden uitgevoerd op het overeenkomstige reguliere futurecontract, zal het starten van een trading systeem op een No-Globex future voorkomen dat een ander trading systeem of handmatige trading op de bijbehorende reguliere future en vice versa wordt gestart.